Dat ze er niet in kan horen van getemperde dingen en dingen

Like ons op Facebook!

'post', 'paged' => $paged ) ); $temp_query = $wp_query; $wp_query = null; $wp_query = $blog_query; if( $blog_query->have_posts() ) { while( $blog_query->have_posts() ) { $blog_query->the_post(); do_action( 'interface_before_post' ); ?>

Dat ze er niet in kan horen van getemperde dingen en dingen

Canada Goose Jas Goedkoop Sale Donald E. Knuth is wereldwijd bekend om zijn pionierswerk op algoritmen en programmeringstechnieken canada goose jassen, voor zijn uitvinding van de TeX- en Metafont-systemen voor computervorming, en voor zijn productieve en invloedrijke schrijven. Professor emeritus van de kunst van computerprogrammering aan de Stanford Universiteit, besteedt…