Could this ever see the light of day (though this is probably

Like ons op Facebook!

'post', 'paged' => $paged ) ); $temp_query = $wp_query; $wp_query = null; $wp_query = $blog_query; if( $blog_query->have_posts() ) { while( $blog_query->have_posts() ) { $blog_query->the_post(); do_action( 'interface_before_post' ); ?>

Could this ever see the light of day (though this is probably

Hermes Replica Klasy operatorw symboli, czyli ludzi ktrzy pracuj nie z materi lecz operuj symbolami. S to bankierzy, politycy, redaktorzy wielkich ponadnarodowych gazet, menederowie ponadnarodowych korporacji. Zagroenie dla demokracji polega w tym, e ta spoeczna grupa, zajmujca kierownicze stanowiska replica-hermes.info w spoeczestwie nie jest w ogle zwizana z spoeczestwem, ktre…