Sedan vg tillbaka, dessa stenar har anvnts av mnga skl

Like ons op Facebook!

'post', 'paged' => $paged ) ); $temp_query = $wp_query; $wp_query = null; $wp_query = $blog_query; if( $blog_query->have_posts() ) { while( $blog_query->have_posts() ) { $blog_query->the_post(); do_action( 'interface_before_post' ); ?>